Sample slide 1

БАНД-консултации и управление ООД (БАНД ООД) е компания за финансово-счетоводни, правни и консултантски услуги, която е основана през 2001 година в град София. През 2005 година разширихме дейността си и открихме офис в град Пловдив. От създаването ни и до днес ние не спираме да се развиваме и да предлагаме на нашите клиенти внимание и индивидуален подход. Наясно сме, че тяхното спокойствие при изграждане на бизнес стратегии и постигане на поставените цели е наистина важно за тях и за целта им осигуряваме услуги, базирани на съвременното разбиране за счетоводните правила и принципи, съчетани с натрупания опит и приложени от хора с визия за модерни икономически решения. В БАНД ООД и дъщерните ѝ дружества работят над 20 висококвалифицирани и мотивирани професионалисти, които с помощта на широк кръг от външни сътрудници и консултанти могат да отговорят своевременно и на най-претенциозните Ви нужди. Ние предлагаме модерно и професионално обслужване в няколко основни направления: Счетоводни услуги. Контрол и анализ. Администриране на възнаграждения (ТРЗ услуги). Правни услуги. Корпоративни финанси, реорганизации, сливане и поглъщане. Допълнително пенсионно осигуряване и застрахователно посредничество. Практическо приложение на СИДДО. Нашите основни принципи при предоставянето на бизнес услуги са:    •  Осигуряване на качествени, бързи и ценово обосновани услуги.    •  Осигуряване на индивидуален подход към всеки клиент.    •  Гарантирана конфиденциалност.


Повече

Коректното счетоводство, реалното разкриване на финансовите резултати и правилното данъчно облагане на предприятията са свързани с познаването и внимателното практическо използване на стотици законови изисквания, които непрекъснато се променят и актуализират. Счетоводството и данъчното облагане са дейности, при които една грешка може да бъде открита едва след години и въпреки това да струва скъпо както на фирмата, така и на лицето отговорно за нея. Наясно сме с тези и с други проблеми, съпътстващи всеки бизнес и затова нашата основна задача е да предлагаме услуги, които да осигурят сигурност и спокойствие на клиентите ни, за да могат те да се съсредоточат изцяло върху развитието на собственият си бизнес. Нашaта основна бизнес мисия е да защитим интереса на нашите клиенти чрез съставянето на перфектни счетоводни отчети, придружени със съответните данъчни консултации в съответствие с текущото българско законодателство. Увереността ни да поемем тази отговорност се дължи на постоянното подобрение на работния процес, двоен контрол на извършваните дейности и непрекъснатото  теоретично и практическо усъвършенстване на нашите служители и не на последно място отличната ни информационна сигурност и човешки ресурс. Регистрирани сме като администратор на лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни. Правилата ни за предотвратяване на изпирането на пари са одобрени от ДАНС. Партньор сме на Microsoft Corporation и притежаваме валидна застраховка професионална отговорност издадена от ЗАД Алианц България.


Повече