МИСИЯ

Коректното счетоводство, реалното разкриване на финансовите резултати и правилното данъчно облагане на предприятията са свързани с познаването и внимателното практическо използване на стотици законови изисквания, които непрекъснато се променят и актуализират.

Счетоводството и данъчното облагане са дейности, при които една грешка може да бъде открита едва след години и въпреки това да струва скъпо както на фирмата, така и на лицето отговорно за нея.

Наясно сме с тези и с други проблеми, съпътстващи всеки бизнес и затова нашата основна задача е да предлагаме услуги, които да осигурят сигурност и спокойствие на клиентите ни, за да могат те да се съсредоточат изцяло върху развитието на собственият си бизнес.

Нашaта основна бизнес мисия е да защитим интереса на нашите клиенти чрез съставянето на перфектни счетоводни отчети, придружени със съответните данъчни консултации в съответствие с текущото българско законодателство.

Увереността ни да поемем тази отговорност се дължи на постоянното подобрение на работния процес, двоен контрол на извършваните дейности и непрекъснатото  теоретично и практическо усъвършенстване на нашите служители и не на последно място отличната ни информационна сигурност и човешки ресурс.

Регистрирани сме като администратор на лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни. Правилата ни за предотвратяване на изпирането на пари са одобрени от ДАНС. Партньор сме на Microsoft Corporation и притежаваме валидна застраховка професионална отговорност издадена от ЗАД Алианц България.