КЛИЕНТИ

Над 250 предприятия досега са поверили на БАНД своето счетоводство. Те покриват почти целия спектър на икономическата дейност – операции с недвижими имоти, независим строителен контрол, внос и търговия, правни услуги, бизнес и консултантски услуги, лека промишленост, маркетинг, транспорт и логистика, телекомуникационни услуги, финансови услуги, нестопански организации, туризъм, интернет компании и други.

Активите и дейността на нашите клиенти са разположени в различни населени места и региони на България – Асеновград, Банско, Бургас, Варна, Пазарджик, Пловдив, Раковски, София и Хасково.

Много от нашите клиенти имат чуждестранно участие. Разбираемо е, че в по-голямата си част то е от европейски компании или физически лица – Австрия, Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Гърция, Дания, Испания, Италия, Люксембург, Кипър, Полша, Румъния, Франция, Холандия, Хърватска. Все пак някои от нашите клиенти са собственост на дружества и лица извън ЕС – Гибралтар, Израел, Норвегия, САЩ и Швейцария.