ЗАПЛАТИ И ПРАВО

Нашето желание за предоставяне на все по-висококачествени услуги ни подтикна да извършим следващата стъпка и да постигнем още по-голяма специализация като за целта обособихме дейността на две от основните направления в портфолиото ни в самостоятелни дъщерни дружества  - Саларио ООД и Глобал Лекс ООД.

Комплексното обслужване под формата на счетоводни, финансови, правни и застрахователни услуги създава достатъчно гаранции за защита на интересите на всеки клиент, тъй като осигурява условия за нормалното осъществяване на неговата дейност и възможности за изпълнение на поставените приоритетни цели, както в краткосрочен така и в дългосрочен план.